DOSTOSOWANIE

KRYTERIÓW OCENIANIA

uczeń z dysleksją, dysgrafią, dysortografią

 

Przedmiot: język niemiecki

Nauczyciel: Jacek Seliga

 

Uczniowie z dysleksją w grupach językowych gimnazjum i liceum

 

Rodzaj zadania: