PLAN PRACY

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 17

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Lp.

 

Zadania

 

Sposoby/forma realizacji

 

Termin

 

Odpowiedzialny

1.     

Opracowanie planu pracy samorządu na rok szkolny 2015/16

- spotkanie  samorządów klasowych z opiekunem,

Wrzesień 2015

Opiekun samorządu

2.     

Rozwijanie samorządności uczniowskiej.

- stałe prowadzenie tablicy informacyjnej,

- przekazywanie na bieżąco informacji o działalności samorządu na stronę internetową szkoły,

- udział w uroczystościach szkolnych: pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu,

- włączanie się w organizację imprez promujących szkołę- Dni Otwarte.

Cały rok

Sekcja informacyjna samorządu

3.     

Propagowanie informacji o działalności samorządu oraz jego zadaniach.

Uświadomienie uczniom szkoły ich praw i obowiązków. 

Przygotowanie gazetki ściennej z aktualnymi danymi samorządu, jego regulaminem oraz prawami i obowiązkami ucznia.

 

Wrzesień  2015

Prezydium samorządu

4.     

Zapoznanie klas I-ych z ceremoniałem szkoły oraz Patronem szkoły oraz symboliczne przyjęcie w poczet uczniów ZS nr 17

Udział w uroczystościach z okazji Święta Patrona Szkoły.

Dyskoteka powitalna dla uczniów klas pierwszych.

Październik 2015

 

 

 

Wychowawcy klas pierwszych, Poczet sztandarowy i przedstawiciele klas

 

5.     

Wybory samorządowe.

Wybór Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Opiekuna Samorządu oraz Rzecznika Praw Ucznia.

Luty 2016

 

Wrzesień 2015

Samorządy klasowe

6.     

Rywalizacja między klasami.

Konkurs „ Super klasa”

Cały rok

Samorząd szkolny

7.     

 Szczęśliwy  numerek

Przypomnienie zasad funkcjonowania              „ Szczęśliwego numerka” oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie.

Październik 2015

Kl. 2 bg

8.     

Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Życzenia dla nauczycieli, dyplomy

Październik 2015

Kl. 2 ag

 

9.     

Akcje charytatywne.

Akcje okolicznościowe oraz całoroczne :

 - zbieranie nakrętek na rzecz chorych dzieci,

- akcja : „ Góra grosza”,

- wolontariat – „Świąteczna zbiórka żywności”

- dzień ciasta – zbiórka pieniędzy na cele charytatywne

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Samorząd szkolny, nauczyciele, klasy

 

10.  

Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt

- zbiórka koców i jedzenia dla schroniska  zwierząt itd.

- dzień ciasta- zbiórka pieniędzy

 

Listopad
2015

Samorząd uczniowski

11.  

Wszystkich Świętych-

- posprzątanie „kamienia” w Parku Kombatanta i zapalenie zniczy,

 

Październik- Listopad

1 dg

12.  

Andrzejki

Organizacji dyskoteki andrzejkowej- gazetka okolicznościowa.

30 listopada 2015

Samorząd

13.  

Mikołajki

Prezenty od Św. Mikołaja,

- akcja : wszyscy mogą wyglądać jak św. Mikołaj- osoby w czapkach mikołajowych nie będą pytane,

7 grudnia 2015

Samorząd Szkolny

14.  

Święta Bożego Narodzenia

- świąteczna dekoracja szkoły,

- organizacja konkursu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, 

22  grudnia 2015

Samorząd Uczniowski

 

15.  

Karnawał

Dyskoteka karnawałowo- walentynkowa

Luty  2016

Samorząd Uczniowski,

16.  

Podsumowanie I semestru

- klasa z najwyższą średnią,

- sporządzenie sprawozdania z działalności samorządu w I semestrze,

- podsumowanie frekwencji i rywalizacji w kolory,

Styczeń 2016

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący samorządu, opiekunowie samorządu gimnazjum i liceum

17.  

Walentynki- Dzień Zakochanych

- poczta walentynkowa,

- gazetki okolicznościowe,

15 lutego 2016

Samorząd gimnazjum,

18.  

Dzień Kobiet i Mężczyzn 

Rywalizacja w konkursach damsko-męska.

8 marca 2016

Samorząd liceum

19.  

Pierwszy Dzień Wiosny- Dzień Języków Obcych

- dekoracja wiosenna szkoły,

 

22.03. 2016

I ag,  samorząd

20.  

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.

- konkurs historyczny

Kwiecień 2016

Samorząd szkolny

Nauczyciele historii

 

21.  

Pożegnanie maturzystów

- uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich LO

- wręczenie symbolicznych długopisów i życzenia połamania ich na maturze

29.04.2016

samorząd

22.  

Dzień Dziecka

- Organizacja Dnia Sportu

1 czerwca 2016

2 dg

- nauczyciele wychowania fizycznego

23.  

Podsumowanie II semestru

- klasa z najwyższą średnią,

- rozstrzygnięcie konkursu na najwyższą frekwencję,

- sporządzenie sprawozdania z działalności samorządu w II semestrze,

Czerwiec  2016

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący samorządu, opiekunowie samorządu gimnazjum i liceum

 

Przewodniczący Samorządu: Wiktora Wiśniewska                                Opiekunowie  Samorządu: Irmina Robak, Małgorzata Olek