ŚWIETLICA
przy ZS nr 17Regulamin pracy świetlicy w szkole podstawowej nr 359

Procedury pracy świetlicy w okresie pandemii

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

Zgoda rodzica na zajęcia dodatkowe

Zasady przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy w ZS nr 17


powrót