REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


DZIEŃ OTWARTY
Środa, 21 kwietnia godz. 18:00 - 19:00
Link do spotkania: https://meet.google.com/nnt-woor-hsh


Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę
Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2021/2022
Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2021/2022
harmonogram_rekrutacji_do_klas_pierwszych_w_szkolach_podstawowych na_rok_szkolny_2021_2022