SZKOŁA PODSTAWOWA nr 359
REKRUTACJA 2018/2019

Podanie o przyjęcie do klasy czwartej SP nr 359:

Harmonogram, kryteria i zasady rekrutacji znajdują się na stronach Biura Edukacji M.St.Warszawy.