SZKOŁA PODSTAWOWA nr 359
REKRUTACJA 2018/2019

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW PLAKAT

Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019
Biuro Edukacji

Podanie o przyjęcie do klasy czwartej SP nr 359:

Harmonogram, kryteria i zasady rekrutacji znajdują się na stronach Biura Edukacji M.St.Warszawy.

Dzień otwarty dla kandydatów.