SZKOŁA PODSTAWOWA nr 359
REKRUTACJA 2017/2018

Wyprawka pierwszaka:
plik DOC    plik PDF
Wyprawka klasa "0":
plik DOC    plik PDF

REKRUTACJA DO KLAS 7
  Test predyspozycji językowych
  dla kandydatów do klas 7 dwujęzycznych
 • Składanie wniosków o przystąpienie do testu predyspozycji językowych: 10.07.2017–11.07. 2017r.
 • Test predyspozycji językowych: 17.07.2017r. godz.9.00–10.30
 • Ogłoszenie wyników i lista zakwalifikowanych: 18.07.2017r. godz. 9.00
 • Potwierdzanie woli – dostarczenie oryginałów świadectw: 18.07.2017r. od godz. 10.00 do 19.07.2017r. do godz. 16.00
 • Od 18.07. 2017r. procedura odwoławcza
Harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018
    Zapraszamy chętnych do klas 7. Będziemy prowadzić klasy dwujęzyczne z językiem wykładowym językiem angielskim i językiem hiszpańskim. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 6.06.2017 r. o godz. 900
Kandydatów zapraszamy na Dzień Otwarty w sobotę 8.04.2017r. na godzinę 1000

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

REKRUTACJA DO ZERÓWKI i KLAS I
Elektroniczny system rekrutacji:
 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 • do klas I w szkołach podstawowych
 • Wszystkich zainteresowanych zachęcamy zapoznania się z zamieszczonymi na stronach Biura Edukacji zasadami rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:
 • do klas I w szkołach podstawowych
 • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych