KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.        

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 

9.00- 0, I i II klasa szkoły podstawowej

10.00 – VII klasa szkoły podstawowej

11.00- II i III klasy gimnazjum

 

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 5 października2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. )

 

2.        

Ślubowanie klas I SP

27 września 2017  r. godz. 17.00

 

 

3.        

Zimowa przerwa świąteczna

23-31  grudnia 2017 r.

 

 

4.        

Ferie Zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

5.        

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

 

6.        

 Egzamin gimnazjalny

18,19,20 kwietnia 2018 r.

 

7.        

Rady pedagogiczne  I półrocze

 

Godz. 15.30

6 września 2017 r.

13  września 2017  r.

11 października 2017 r.

8 listopada 2017 r.

6 grudnia 2017 r.( informacja o proponowanych ocenach)

8 stycznia 2018 r. (klasyfikacja)

10 stycznia 2018 r. ( zatwierdzenie , koniec I półrocza)

 

8.        

Zebrania z rodzicami I półrocze

Godz. 18.00

6 września 2017 r.

11 października 2017 r. ( dzień otwarty)

8 listopada 2017 r.

6 grudnia 2017 r.

10 stycznia 2018 r

 

9.    

Dzień otwarty dla kandydatów

Marzec 2018 r.

10.    

Rady pedagogiczne II półrocze

Godz. 15.30

 

7 lutego 2018r. (podsumowanie I półrocza)

 14 marca 2018 r.

 11 kwietnia 2018 r.

 16 maja 2017  r. ( informacja o proponowanych ocenach)

 13 czerwca 2018 r. ( rada klasyfikacyjna)

 18 czerwca 2018 r. ( rada zatwierdzająca)

 

11.    

 Zebrania z rodzicami II półrocze

Godz. 18.00

 

14 marca 2018 r.

11 kwietnia 2018 r. ( dzień otwarty)

16 maja 2018 r.

 

 

 

12.    

 Bal gimnazjalny

8 lub 15 czerwca 2018 r.

 

 

 

13.    

 Zakończenie roku  szkolnego klas III gimnazjum

 

21 czerwca 2018 r. godz. 18.00

14.

 Zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

22 czerwca 2018 r.

15.    

 Dodatkowe  dni wolne

 2 i 4.05.2018, 1.06 .2018r + 3 dni kwietnia 2018r- egzamin gimnazjalny