Wychowawcy klas r.szk. 2019/2020
0a   Klaudia Chyłek i Olga Flis
0b   Paulina Kot
0c   Agnieszka Szuba
1a    Justyna Burzyńska 5a   Monika Jakubowska
1b    Grażyna Bender 5b   Maciej Kosmol
1c   Iwona Gałuszka 6a   Beata Jadam
2a  Monika Kędziora 6b   Paulina Jędrzejewska
2b   Magdalena Dybowska 7a   Agnieszka Kryk
2c   Katarzyna Mielcarz 8a   Lidia Pachuta
3a   Katarzyna Kwiatkowska 8b   Krzysztof Węglicki
3b   Krystyna Wyszyńska 1G   Małgorzata Chodowiec
4a   Anna Nejman 1P   Irmina Robak

Informacje pedagoga szkolnego

Nauczyciele i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów: