ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO |  RADA RODZICÓW | 

ROK SZKOLNY 2020/2021ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ 2-12-2020

     Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zaproś mnie na swoją lekcję, który umożliwia zdalne spotkania z gośćmi, nauczycielami, którzy w formie wymiany, realizują wzbogacające treści programowe podczas lekcji online. Podczas spotkań prezentowane są treści wybiegające poza podstawę programową, pozwalające na rozwijanie zainteresowań i zdobywanie wiedzy w przyjemny i twórczy sposób.

     Klasa 3c miała okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Panią Ewę Nowak, nauczycielkę kl. 3. Pani Ewa zabrała nas w niezapomnianą, wirtualną podróż po Gdyni, mieście w którym pracuje i mieszka. Podczas tej niecodziennej lekcji dzieci poznały najważniejsze zabytki Gdyni oraz kulturę tego regionu. Miały okazję zobaczyć m.in. najwyższy budynek „Sea Towers”, który ma 38 pięter, statki muzea „Niszczyciel ORP Błyskawica”, żaglowiec „Dar Pomorza”, Akwarium Morskie, w którym znajdują się zwierzęta z odległych głębin mórz i oceanów. Zwiedziliśmy marinę, bulwary nadmorskie z rzeźbami ryb oraz najpopularniejszą i reprezentacyjną ulicę Gdyni - ulicę Świętojańską. To niezwykłe spotkanie na długo zapadnie w pamięci uczniów, dzięki udziałowi w tym projekcie dzieci mogły wzbogacić swoją wiedzę o zabytki i kulturę Trójmiasta.


Katarzyna Mielcarz


SPOTKANIE Z PISARKĄ 29-10-2020

Dnia 16.10. uczniowie kl.3b i 3c uczestniczyli w spotkaniu on-line z panią Justyną Bednarek, pisarką i dziennikarką. Autorka znana jest z książek: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek : (czterech prawych i sześciu lewych)", „Nowe przygody skarpetek : (jeszcze bardziej niesamowite)”, „W to mi graj : bajki muzyczne” i wielu innych. Podczas spotkania pani Justyna opowiedział o swoim życiu, zainteresowaniach i podróżach. Z wielką ochotą odpowiadała na nurtujące dzieci pytania np.: Skąd wziął się pomysł na opisanie skarpetkowych przygód? Ile czasu zajęło napisanie tej książki? Czy powstanie książka o innych częściach garderoby?

Dziękujemy za miłe spotkanie


LIST DO NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW 23-10-2020

List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej


PASOWANIE NA CZYTELNIKA 23-10-2020

    Jak co roku pod koniec października do biblioteki szkolnej zapraszani są pierwszaki z SP z okazji „Pasowania na Czytelnika”. Na razie odbyło się spotkanie z 1B. Kolejne z powodu stanu epidemiologicznego zostały przełożone.
    W środę 21 października gościli w czytelni uczniowie wraz z wychowawcą p. Katarzyną Kwiatkowską. Dzieci poprzez zabawę poznały bibliotekę i zasady wypożyczania, oraz jak i dlaczego należy szanować książki.
Najważniejszym punktem programu było złożenie przyrzeczenia: „Tobie, książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy”. Nauczyciel bibliotekarz, ujmując księgę, każdego ucznia pasował na czytelnika. Dzieci dostały na pamiątkę dyplomy i zakładki, oraz oczywiście mogły wypożyczyć książkę do domu.

Iwona Dąbska-Kluska


XXVIII Olimpiada Informatyczna 19-10-2020
Właśnie rozpoczęły się zawody I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej, które potrwają do 23 listopada 2020 r.
Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oi28-1/dashboard/ Wszelkie informacje potrzebne do startu w zawodach znajdują się na stronie www.oi.edu.pl, a najważniejsze tj. Zasady organizacji zawodów, Ustalenia techniczne oraz Regulamin Olimpiady Informatycznej dostępne są w zakładce PRZEPISY w konkursie XXVIII OI. Zawodnikom polecamy też zakładkę DLA UCZESTNIKÓW oraz JAK ZACZĄĆ?


XV OLIMPIADA INFORMATYCZNA JUNIORÓW 30-09-2020


WARSZAWA WSPIERA 30-09-2020
W związku z zaleceniem niewychodzenia z domu dla osób będących w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19, pozbawionych opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów - przy Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”.

Misją zespołu jest realizacja spraw niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu - zakup leków, produktów spożywczych, wyrzucenie śmieci, zabezpieczenie paczek żywnościowych itp.

Wszyscy potrzebujący mieszkańcy Włoch - osoby starsze lub narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa, a pozbawione opieki jw. mogą zwracać się o pomoc

telefonicznie: (22) 443-44-98
lub mailowo: wlochy.wsparcie@um.warszawa.pl

Działania Zespołu gwarantują zachowanie wszystkich koniecznych w czasie stanu epidemii środków bezpieczeństwa.

Dbajmy o siebie pamiętając o innych!


LIST DO RODZICÓW 9-09-2020
List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do rodziców w sprawie finansowania zadań oświatowych


X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 8-09-2020World Multiplication Table Day
już 2 października!

Bądź gotów!SMOK 7-09-2020
Zapraszamy do udziału w projekcie SMOK - bezpłatne dodatkowe pozalekcyjne zajęcia z koszykówki w SP 359.

W związku z pozyskanym przez Urząd Dzielnicy Włochy dofinansowaniem projektu: Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w Szkole Podstawowej(SMOK) nr 359 - zapraszamy do udziału w nim uczniów szkoły podstawowej: grupa I-sza klasy 1-3, grupa II-ga klasa 4-ta, grupa III-cia klasa 5-ta.

Zajęcia zakładają realizację 24 jednostek treningowych po 1,5 h dla każdej grupy (15 os.) w roku szkolnym. Projekt będzie realizowany w ramach programu Polskiego Związku Koszykówki na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu RP na podstawie konkursowego wniosku aplikacyjnego złożonego przez Urząd Dzielnicy. Ponadto przewidujemy wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy do zajęć koszykówki, stroje sportowe do gry w koszykówkę, laptop i kamerę.

Już teraz zachęcamy do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przedłożenia ich w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 359. Zajęcia dodatkowe realizowane dla każdej grupy 2 razy w tygodniu po 1,5 h (90 minut).

oświadczenie dziecka i rodziców

Dodatkowa motywacja z PZ KOSZ dla Rodziców: https://mlodeasyparkietow.pl/dlaczego-warto-wyslac-dziecko-na-koszykowke/


STYPENDIUM SZKOLNE 31-08-2020

Informacja o zmianie sposobu realizacji stypendium szkolnego:

    Szanowni Rodzice, w związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.
Jak zwykle, w zakładce „dla ucznia i rodzica” informacje znajdują się też na stronie Biura Edukacji, które przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;
- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;
oraz ulotkę informacyjną.HARMONOGRAM ZEBRAŃ 31-08-2020

Data/godzina g.17.00 g.17.30 g.18.00
1.09.20r. 1 LO (s.14) 4b (s.15)
5a (s.0)
6a (s.2)
6b (s.10)
2.09.20r. 4a (s.25)
8a (s.11)
7a (s.21)
7b (s.1)
3.09.20r. 2g LO (s.3)
2p LO (s.20)

Zebrania odbywają sie w reżimie sanitarnym
- obowiązuje dezynfekcja rąk/rękawiczki , maseczki.


HARMONOGRAM ZEBRAŃ (KLASY 0-3) 28-08-2020

Data/godzina g.17.00 g.17.30 g.18.00 g.18.15
1.09.20r. 2a (s.28) 3c (s.19) 0a (s.7) 2b (s.6)
2.09.20r. 1a (s.29) 1b (s.17) 0b (s.8) 2c (s.5)
3.09.20r. 3a (s.27) 3b (s.18) 1c (s.9)

Zebrania odbywają sie w reżimie sanitarnym
- obowiązuje dezynfekcja rąk/rękawiczki , maseczki.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 26-08-2020

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 17 im. „Zawiszaków Proporca Victoria” dotyczące zasad higieny w związku z profilaktyką zagrożenia SARS-CoV-2 od 1 września 2020 r.
    ZAŁĄCZNIKI
  1. Załącznik nr 1 - procedury mycia i dezynfekcji rąk
  2. Załącznik nr 2 - plakat z telefonami w sytuacji kryzysowej
  3. Załącznik nr 3 - instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym
  4. Załącznik nr 4 - schemat komunikacji kryzysowej
  5. Załącznik nr 5 – kwarantanna wyciąg z przepisów


POSIŁKI DLA DZIECI 25-08-2020

Szanowni Państwo.
Rodziców wyrażających chęć zapisania Dziecka na obiady oraz wyżywienie całodzienne (zerówka) prosimy o złożenie Deklaracji na rok szkolny 2020/2021. Dotyczy to również Dzieci chodzących na obiady w poprzednim roku szkolnym. Deklarację można pobrać ze strony internetowej szkoły lub osobiście przy wejściu do szkoły. Wypełnioną Deklarację należy wrzucić do skrzynki stojącej przy wejściu do szkoły najpóźniej do dnia 1 września 2020 roku.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej, w którym wprowadzone zostały zmiany w sposobie pobierania opłat za posiłki. W tym roku szkolnym opłaty za posiłki rozliczane będą po zakończeniu miesiąca (nie z góry jak w latach poprzednich). Opłata będzie pomniejszona o zgłoszone nieobecności.

Każdy z Państwa dostanie informację sms o kwocie do zapłaty. Również Ci Państwo, którzy nie zgłaszali nieobecności dostaną informację o pełnej kwocie do zapłaty.

Nadpłaty, które powstały w wyniku zamknięcia Szkół w połowie marca w związku z pandemią zostaną rozliczone przy płatnościach za wrzesień.

W przypadku jeżeli Dziecko nie będzie w tym roku korzystało ze stołówki prosimy o kontakt w celu rozliczenia nadpłaty.

Posiłki wydawane będą od dnia 2 września 2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji codziennie w stołówce szkolnej bądź pod numerem telefonu 534 917 371.

Pliki PDF do pobrania:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA WYŻYWIENIE CAŁODZIENNE

Z wyrazami szacunku
Catering MARIANNA
Agnieszka Kunert i Łukasz Milej


APLIKACJA PROTEGOSAFE 24-08-2020

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora SanitarnegoNa stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Bezpośredni link: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 20-08-2020

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 359 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbędzie się na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych. KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA wydrukowane na jednej kartce (dwustronnie - w miarę możliwości) składamy do 02.09.2020 r. do pudełka przy wejściach do szkoły. Dokumenty podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, powinny być złożone w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

Do świetlicy pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których oboje rodzice pracują lub występują inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole (art. 105 ust. 1 Prawa oświatowego).

NIE MA KONIECZNOŚCI PRZYNOSZENIA
ZAŚWIADCZEŃ O ZATRUDNIENIU.

Dokumenty do pobrania są w zakładce ŚWIETLICA

Kierownik świetlicy
Monika Kucharska


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 17-08-2020

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy 1 września 2020 r.

  Godz. 8.00  kl. 0
  Godz. 8.30   kl. 1
  Godz. 9.00  kl. 2
  Godz. 9.30  kl. 3
  Godz. 10.00  kl. 4 i 5
  Godz. 10.30  kl. 4 - test z jęz. angielskiego
 Przynieście długopisy!
  Godz. 10.30  kl. 6
  Godz. 11.00  kl. 7 i 8
  Godz. 11.30  kl. 7 - test z jęz. angielskiego
 Przynieście długopisy!
  Godz. 11.30  kl. 1 i 2 LO

W zależności od pogody rozpoczęcia roku odbędą się na boisku lub w sali gimnastycznej (bez możliwości siadania na ławkach i krzesłach).

Rozpoczęcie roku odbędzie się w reżimie sanitarnym. Uczniowie (a także rodzice i nauczyciele) powinni założyć maseczki.

Rodzice dzieci klas 0, które będą potrzebować opieki w dniu 1 września, proszeni są o mailowe zgłoszenie dziecka do 28 sierpnia do godziny 12.00

1 września odbędą sie testy poziomujące z języka angielskiego dla klas 4 i 7. Uczniowie powinni przynieść długopisy.

Uczniowie klasy 1LO oraz nowi uczniowie w pozostałych klasach przystąpią do tego testu na pierwszych zajęciach.


powrót na początek
Wszystkie aktualności z roku szkolnego 2019/2021 znajdują się w zakładce KRONIKA