TEMATY PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH

 

GEOGRAFIA

1.Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Polski na wybranych 

   przykładach.

2.Puszcza Kampinoska jako klejnot przyrody.

3.Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze walory turystyczne wybranego regionu Polski.

4.Woda w życiu człowieka.

5.Formy ochrony ożywionej i nieożywionej.

 

PLASTYKA

 1.Najciekawsze dzieła sztuki w Muzeach Świata.

2.Jaką rolę odgrywa sztuka w życiu człowieka XX wieku.

3.Najpiękniejsze kobiety świata „zaklęte” w dziełach sztuki.

4.O kulturze obrazkowej.

5.Czy sztuka leczy?  ( O arteterapii) – Rozważ na wybranych przykładach.

 

HISTORIA/WOS

1.Pałac Kultury i Nauki: zabytek, budynek użyteczności publicznej czy symbol socrealizmu.

2.Fotografia opowiada historię – postać w kontekście historycznym.

3.Zabytki mojej dzielnicy – album.

4.Włochy – moja Mała Ojczyzna.

5. Historia we wspomnieniach: rodziny, sąsiadów.

6.Mniejszości narodowe w Warszawie – /WOS/.

7.Atlas miejsc pamięci we Włochach.

8.Ks.Julian Chrościcki – jego rola i miejsce w społeczności Włoch.

9.Mieszkam w starej kamienicy, znam jej historię.

10.Zawiszacy Proporca „Victoria” – patron mojej szkoły.

11.Warszawa – miasto tolerancji. – /WOS/.

12. Mam pomysł na firmę: szanse i zagrożenia – /WOS/.

14.Radny – bezradny? – co władze gminy – dzielnicy mogą zrobić w swoim mieście – dzielnicy? – /WOS/.

 

JĘZYK ROSYJSKI

1.Rosyjscy bajkopisarze i ich  bajki.

2.Spacer po Moskwie.

3.”Złote Koło Rosji”, czyli wycieczka szlakiem starych rosyjskich miast.

4.Białe Noce Sankt – Petersburga.

5.Aleksander Siergiejewicz Puszkin – jego wpływ na literaturę następnych epok.

 

JĘZYK ANGIELSKI

1.Healthy life.

2.My neighbourhood

3.How do we communicate?

4.Endangered Species

5.Being Fashion Conscious.

6.Fashion trends from 1960s till 2010. – Trendy w modzie od 1960 do 2010.

7.Polish legends – Polskie legendy.

8.The most dangerous jobs in the world. – Najniebezpieczniejsze zawody świata.

9.A house of the future. – Dom przyszłości.

10.Living on the edge. – Historia powodzi w Polsce.

 

MATEMATYKA

1.Zastosowanie matematyki w życiu codziennym.

2.O ciekawych własnościach pewnych liczb.

3.Formy architektoniczne i ich własności geometryczne.

4.Zastosowanie matematyki w sporcie.

5.Z historii matematyki.

6.O liczbie Π.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1.Starożytne Igrzyska Olimpijskie.

2.Nowożytne Igrzyska Olimpijskie.

3.Polacy na Igrzyskach Olimpijskich.

4.Sporty ekstremalne – odwaga czy brawura?

5.Sport – Zdrowie – Rekreacja.

 

FIZYKA

1.Pomiar czasu na przestrzeni dziejów.

2.Ludzie nauki.

3.Woda w różnych dziedzinach życia.

4.Ciekawe doświadczenia przyrodnicze.

5.Praktyczne wykorzystanie praw fizyki w życiu codziennym.

 

JĘZYK NIEMIECKI

1.Spacer po Berlinie.

2.Freiburg – ekologiczna stolica Europy.

3.Bajki braci Grimm.

4.Techniczne wynalazki rodem z Niemiec.

5.Niemcy – potęga motoryzacyjna świata.

6.Święta Bożego Narodzenia – w Polsce i Niemczech.

7.Niemieccy sportowcy.

 

CHEMIA

1.Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.

2.Sole proste podstawą życia i cywilizacji.

3.Tlenki – minerały o wielu obliczach.

4.”Wszystko z wody” – Tales z Miletu.

5.Energia we współczesnej cywilizacji.

6.Zagrożenia cywilizacyjne wynikające z zanieczyszczeń powietrza.

7.Sole wokół nas.

8.Chemia a sztuka.

9.Chemia opakowań i odzieży.

10.Barwy i zapachy.

 

JĘZYK POLSKI.

1.Zderzenie świata młodych ze światem starych, w oparciu o wybrane teksty kultury.

2.Motywy biblijne i sposoby ich wykorzystania w różnych dziedzinach kultury.

3.Różne obrazy kariery/sławy w literaturze i życiu codziennym.

4.Dom – miejsce święte lub przeklęte – na podstawie literatury i filmu.

5.Dzieci w literaturze i malarstwie różnych epok.

6.Język bohaterów literackich. Wskazanie cech języka, które ułatwiają  charakter i  

   przynależność środowiskową wybranych bohaterów.

7.Język reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej. Charakterystyka zagadnienia

   na podstawie  wybranych przykładów.

8.Jak przedstawić „Zemstę” Aleksandra Fredry, aby nasi rówieśnicy chcieli ją oglądać?

9.Dlaczego buntowali się literaccy bohaterowie, a przeciwko czemu buntujemy się my?

10.Anglicyzmy we współczesne polszczyźnie – ocena zjawiska.

11.Jaki spektakl teatralny zainteresowałby współczesnego nastolatka? Redagowanie utworu 

    dramatycznego i wystawienie go na scenie.

 

BIOLOGIA

1.Alternatywne źródła energii.

2.Zagrożenia okresu dojrzewania.

3.Zdrowy styl życia.

4.Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce.

5.Nie bój się żaby – ochrona gatunkowa płazów w Polsce.

 

MUZYKA

1.Musical – fragment wybranego przez uczniów przedstawienia.

2.Głos pokolenia – prezentacja stylów muzycznych młodzieży.

3.Gdyby Chopin żył w XXI wieku.

4.Śladami Mazurka Dąbrowskiego – prezentacja.

5.Przegląd poezji śpiewanej.