Dokumenty:
Statut ZS 17
Regulamin organizacyjny ZS17
Roczny plan pracy szkoły 2017/2018
Pięcioletni program rozwoju szkoły na lata 2016 – 2021
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Wniosek do Rady Rodziców
Szkolny program edukacji kulturalnej 2017/2018
Szkolny program podnoszenia bezpieczeństwa
Plan działań mających na celu zlikwidowanie używania przez uczniów naszej szkoły wulgaryzmów i palenia papierosów
Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 113 im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
Tematy projektów gimnazjalnych