Dokumenty:
Statut ZS 17
Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 14.11.2018r. w sprawie zmian w statucie
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin organizacyjny ZS17
Roczny plan pracy szkoły 2018/2019
Pięcioletni program rozwoju szkoły na lata 2016 – 2021
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Wniosek do Rady Rodziców
Szkolny program edukacji kulturalnej 2018/2019
Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 113 im. Zawiszaków Proporca "Victoria"
Tematy projektów gimnazjalnych