Dokumenty:
Procedury pracy zdalnej i hybrydowej
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Nr 17 im. „Zawiszaków Proporca Victoria” dotyczące zasad higieny w związku z profilaktyką zagrożenia SARS-CoV-2 od 1 września 2020 r.
    ZAŁĄCZNIKI
  1. Załącznik nr 1 - procedury mycia i dezynfekcji rąk
  2. Załącznik nr 2 - plakat z telefonami w sytuacji kryzysowej
  3. Załącznik nr 3 - instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym
  4. Załącznik nr 4 - schemat komunikacji kryzysowej
  5. Załącznik nr 5 – kwarantanna wyciąg z przepisów
Statut Szkoły Podstawowej nr 359
Statut LXXIII Liceum Ogólnokształcącego.
Program wychowawczo-profilaktyczny
Regulamin organizacyjny ZS17
Roczny plan pracy szkoły 2020/2021
Pięcioletni program rozwoju szkoły na lata 2016 – 2021
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Wniosek do Rady Rodziców
Szkolny program edukacji kulturalnej 2020/2021
Regulamin wycieczek szkolnych
Klauzula RODO
Monitoring szkolny