Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W grupie siła - w poszukiwaniu narzędzi, które nadadzą szkole wymiar międzynarodowy, podniosą ich kompetencje oraz uczynią szkołę miejscem bardziej przyjaznym uczniom umożliwiającym im wszechstronny rozwój w atmosferze tolerancji i otwartości.

    Program POWER otwiera przed naszą szkołą nowe perspektywy. Jest to projekt, w którym wezmą udział nauczyciele różnych przedmiotów z naszej szkoły, nauczyciele w pełni świadomi potrzeb edukacyjnych swoich oraz przede wszystkim potrzeb szkoły. Jest to zatem dla naszej szkoły pierwszy projekt angażujący tak liczną grupę nauczycieli, dający nadzieję na wprowadzenie wielu realnych korzystnych zmian w naszym miejscu pracy. Jako szkoła z oddziałami dwujęzycznymi, zależy nam na tym aby poziom nauczania języków oraz przedmiotów nauczanych dwujęzycznie był wysoki, metody pracy nowoczesne. Kursy, w których uczestnictwo umożliwia nam program POWER wzbogacą wiedzę nauczycieli językowców z metodyki nauczania języka obcego. Nauczyciele uczący przedmiotów dwujęzycznie będą mieli okazję uzyskać dostęp do nowych materiałów nauczania CLIL.

    Nie należy też ignorować roli nauczycieli innych przedmiotów, które są pomocne w rozwijaniu pasji, zachowaniu zdrowia i prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Nauczyciel informatyki dzięki szkoleniom może rozbudzić w uczniach pasję do technologii komputerowych, które są wszechobecne. Wychowanie fizyczne to również bardzo ważny element wpływający na prawidłowy rozwój młodego człowieka, a tak często bagatelizowany. To nauczyciele w-fu maja możliwość rozbudzenia w uczniach zamiłowania do sportu, który wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne.

    Większość nauczycieli biorących w projekcie pełni funkcje wychowawców. Kursy dadzą im możliwość podniesienia kwalifikacji w zakresie radzenia sobie z młodzieżą, zrozumieniu ich potrzeb, tworzeniu w szkole klimatu sprzyjającemu dbałości o zdrowie psychiczne uczniów. Możliwości jakie daje program POWER są nieporównywalne z możliwościami odbywania kursów jakie mamy w kraju. Szkolenia zagraniczne przygotowywane są na najwyższym poziomie, prowadzone przez pełnych doświadczeń i entuzjazmu trenerów z zastosowaniem sprzętu szkoleniowego najwyższej klasy. Co najważniejsze, szkolenia w których możemy uczestniczyć mają wymiar praktyczny, a wiedzę zdobytą na nich można wdrażać w nasz system edukacji. Mamy do dyspozycji najnowocześniejsze narzędzia i metody nauczania, które pomogą skutecznie realizować plan.

    Działania w ramach projektu POWER nadadzą naszej szkole europejskiego charakteru. Wyjazdy pozwolą nam wymienić wiedzę na temat sposobów organizacji różnych imprez, być może nawiązać wymianę z innymi szkołami zagranicznymi, która pełni bardzo ważną rolę w budowaniu otwartości i tolerancji na różne kultury.

05.03.18-10.03.18

    W ramach programu POWER, Małgorzata Laśkiewicz- nasz nauczyciel języka angielskiego i zarazem wicedyrektor szkoły realizuje kurs A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers odbywający się we Florencji. Kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą stworzyć bardziej dynamiczne, kreatywne środowisko w klasie, aby pobudzić zainteresowanie uczniów nauką. Nauczyciele mają okazję˛ przetestować w praktyce ćwiczenia i działania, które wesprą uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, zwiększą zaangażowanie uczniów oraz zapewnią bardziej harmonijne relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.


05.02.18-10.02.18

    W ramach programu POWER, Paulina Jędrzejewska nasz nauczyciel języka angielskiego realizuje kurs "TEFL REFRESHER - FOR ALREADY PRACTICING EFL/ESL/ESOL PROFESSIONALS". Kurs odbywa się we Florencji i jest przeznaczony dla nauczycieli chcących poznać najnowsze efektywne metody nauczania języka oraz wymienić doświadczenia z innym nauczycielami z krajów Unii Europejskiej.


15.01.18 -26.01.18

    W ramach programu POWER, nasz nauczyciel Przemysław Paczewski realizuje kurs "Teacher Placement". Kurs umożliwia pogłębienie umiejętności językowych, zapoznanie się z kulturą Irlandii oraz poznanie metod i środków nauczania. Nauka angielskiego odbywa się w English Language Ireland, zaś zajęcia praktyczne i obserwacje w ST. LEO’S COLLEGE CARLOW.