Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

    W ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w naszej szkole realizowany jest projekt Podnoszenie jakości nauczania oraz motywacji uczniów do nauki w atmosferze tolerancji i otwartości. Działania projektowe realizowane są z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

    W projekcie biorą udział nauczyciele różnych przedmiotów z naszej szkoły, nauczyciele w pełni świadomi potrzeb edukacyjnych swoich oraz przede wszystkim potrzeb szkoły. Jest to zatem dla naszej szkoły pierwszy projekt angażujący tak liczną grupę nauczycieli, dający nadzieję na wprowadzenie wielu realnych korzystnych zmian w naszym miejscu pracy. Jako szkoła z oddziałami dwujęzycznymi, zależy nam na tym aby poziom nauczania języków oraz przedmiotów nauczanych dwujęzycznie był wysoki, metody pracy nowoczesne. Kursy, w których uczestnictwo umożliwia nam program POWER wzbogacą wiedzę nauczycieli językowców z metodyki nauczania języka obcego. Nauczyciele uczący przedmiotów dwujęzycznie będą mieli okazję uzyskać dostęp do nowych materiałów nauczania CLIL.

    Nie należy też ignorować roli nauczycieli innych przedmiotów, które są pomocne w rozwijaniu pasji, zachowaniu zdrowia i prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Nauczyciel informatyki dzięki szkoleniom może rozbudzić w uczniach pasję do technologii komputerowych, które są wszechobecne. Wychowanie fizyczne to również bardzo ważny element wpływający na prawidłowy rozwój młodego człowieka, a tak często bagatelizowany. To nauczyciele wychowania fizycznego mają możliwość rozbudzenia w uczniach zamiłowania do sportu, który wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne.

    Większość nauczycieli biorących w projekcie pełni funkcje wychowawców. Kursy dadzą im możliwość podniesienia kwalifikacji w zakresie radzenia sobie z młodzieżą, zrozumieniu ich potrzeb, tworzeniu w szkole klimatu sprzyjającemu dbałości o zdrowie psychiczne uczniów. Możliwości jakie daje program POWER są nieporównywalne z możliwościami odbywania kursów jakie mamy w kraju. Szkolenia zagraniczne przygotowywane są na najwyższym poziomie, prowadzone przez pełnych doświadczeń i entuzjazmu trenerów z zastosowaniem sprzętu szkoleniowego najwyższej klasy. Co najważniejsze, szkolenia w których możemy uczestniczyć mają wymiar praktyczny, a wiedzę zdobytą na nich można wdrażać w nasz system edukacji. Mamy do dyspozycji najnowocześniejsze narzędzia i metody nauczania, które pomogą skutecznie realizować plan.

    Działania w ramach programu POWER nadadzą naszej szkole europejskiego charakteru. Wyjazdy pozwolą nam wymienić wiedzę na temat sposobów organizacji różnych imprez, być może nawiązać wymianę z innymi szkołami zagranicznymi, która pełni bardzo ważną rolę w budowaniu otwartości i tolerancji na różne kultury.


16.07.18 – 27.07.18

    W ramach programu POWER, Iwona Kaszubska - nauczyciel języka hiszpańskiego realizuje kurs Advanced Spanish and Methodology odbywający się w Maladze. Zajęcia metodyczne mają formę warsztatów, prezentacji, debat prowadzonych przez trenerów, ale wymagających od uczestników aktywnego uczestnictwa. Zajęcia metodyczne zawierają między innymi następujące treści: ćwiczenia typu ice-breakers, stymulująca interakcja w klasie, gry językowe, alternatywne metody wprowadzania zagadnień gramatycznych i słownictwa.28.05.18 – 02.06.18

    W ramach programu POWER, Krystyna Wyszyńska - nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej realizuje kurs Discovering Renaissance Art in Florence odbywający się we Florencji. Podczas kursu uczestnicy maja okazję poznać artystyczne środowisko historyczne i kulturowe renesansu. Wizyty w muzeach i wycieczki są integralną częścią kursu. Tematyka szkolenia obejmuje: historyczne i artystyczne tło epoki renesansu, rozwój humanizmu i jego skutki, wczesne wpływy sztuki renesansu w Sienie i Florencji, rola mecenasa w sztukach odrodzenia, architektura renesansu i jej perspektywy, mistrzowie XV wieku, rola Akademii Medycejskiej.30.04.18 – 11.05.18

    W ramach programu POWER, Małgorzata Chodowiec - nauczyciel języka angielskiego realizuje kurs Creativity And Innovation And Wellbeing Strategies For Teachers odbywający się we Florencji. Uczestnicy kursu testują na sobie techniki konstruktywnej krytyki i kreatywnego myślenia oraz edukacyjne techniki z zastosowaniem komputera. Dodatkowo pogłębiają swoją wiedzę na temat tego jak kreatywność, dobra komunikacja i umiejętność budowania relacji mogą być skutecznymi sojusznikami w zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji i niezadowolenia z doświadczeń szkolnych.05.03.18-10.03.18

    W ramach programu POWER, Małgorzata Laśkiewicz- nasz nauczyciel języka angielskiego i zarazem wicedyrektor szkoły realizuje kurs A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers odbywający się we Florencji. Kurs został stworzony dla nauczycieli, którzy chcą stworzyć bardziej dynamiczne, kreatywne środowisko w klasie, aby pobudzić zainteresowanie uczniów nauką. Nauczyciele mają okazję˛ przetestować w praktyce ćwiczenia i działania, które wesprą uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, zwiększą zaangażowanie uczniów oraz zapewnią bardziej harmonijne relacje pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.05.02.18-10.02.18

    W ramach programu POWER, Paulina Jędrzejewska nasz nauczyciel języka angielskiego realizuje kurs "TEFL REFRESHER - FOR ALREADY PRACTICING EFL/ESL/ESOL PROFESSIONALS". Kurs odbywa się we Florencji i jest przeznaczony dla nauczycieli chcących poznać najnowsze efektywne metody nauczania języka oraz wymienić doświadczenia z innym nauczycielami z krajów Unii Europejskiej.15.01.18 -26.01.18

    W ramach programu POWER, nasz nauczyciel Przemysław Paczewski realizuje kurs "Teacher Placement". Kurs umożliwia pogłębienie umiejętności językowych, zapoznanie się z kulturą Irlandii oraz poznanie metod i środków nauczania. Nauka angielskiego odbywa się w English Language Ireland, zaś zajęcia praktyczne i obserwacje w ST. LEO’S COLLEGE CARLOW.14.01.2019-25.01.2019 r.

    W ramach programu POWER nauczyciel wychowania fizycznego - Marcin Matuszewski uczestniczył w kursie „Happy Schools and Mindfulness for Teachers – Positive Education for well-being and life-skills development”. Kurs odbywał się we Florencji. Podczas trwania zajęć poruszano zagadnienia dotyczące aktywizowania uczniów, integrowania grupy, stymulacji koncentracji uczniów, przeciwdziałania i redukcji stresu, przeciwdziałanie konfliktom i przemocy w szkole i prowadzenia pozytywnego dialogu z wychowankami.03.11.2018-17.11.2018 r.

    W ramach programu POWER, Iwona Kaszubska - nauczyciel języka hiszpańskiego realizuje kurs Curso de Formación de Espanol como Lengua Extranjera odbywający się w Sewilli. Zajęcia kładą nacisk na kontekstualizację wprowadzanych zagadnień, wkład ucznia w proces nauczania, miejsce i znaczenie błędu oraz istotę dobrych relacji w klasie między uczniami oraz uczniami i nauczycielem, ułatwiających przyswajanie wiedzy.15.10.2018 - 26.10.2018 r.

    Pani Małgorzata Bednarczyk - nauczyciel informatyki i zajęć technicznych w ramach programu POWER odbyła intensywne szkolenie TEL-technology enhanced learning na Malcie dotyczące wykorzystania zasobów internetowych w nauczaniu dzieci i młodzieży. W pierwszym tygodniu kursu efektem pracy nauczycielki było stworzenie własnej platformy, natomiast podczas drugiego tygodnia szkolenia nauczycielka pracowała nad tworzeniem WebQuestu majacego za zadanie uatrakcyjnić prowadzone zajęcia lekcyjne. Kurs był świetną okazją do przedstawienia prezentacji multimedialnej dotyczącej piękna Naszego karju, promowania kultury polskej.13.08.18-24.08.2018

    W ramach programu POWER nasza nauczycielka języka angielskiego, Paulina Jędrzejewska, uczestniczyła w kursie The Playground Classroom: Methodology for Primary Level w Executive Training Institute na Malcie. Uczestnicy kursu poznali wymagania ucznia w 21. wieku, style uczenia się oraz rodzaje inteligencji. Nauczyli się jak zachęcać uczniów do mówienia i kreatywnego myślenia oraz jak używać muzyki, gier, książek, filmów podczas lekcji. Ważną częścią były także zajęcia w sali komputerowej, gdzie uczestnicy projektowali quizy oraz poznali wiele innych narzędzi do nauczania i uczenia się z pomocą Internetu.19.11.2018 – 30.11.2018

    W ramach programu POWER, Agnieszka Bójko - nauczyciel fizyki oraz Irmina Robak – nauczyciel geografii realizują w Barcelonie kurs 1Happy Schools and Mindfulness for Teachers - Positive Education for well-being and life-skills development.
    Podczas kursu uczestnicy zostają zapoznani z podstawami pozytywnej psychologii i edukacji oraz przechodzą krótki trening uważności (Mindfulness). Uważność to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, skupienie uwagi na chwili obecnej. Wiedza zdobyta na kursie pozwala zwiększyć kompetencje wychowawcze nauczycieli, dotyczące różnych sposobów pozytywnego oddziaływania na uczniów (umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów danego wieku rozwojowego, zmniejszania stresu szkolnego).15.10.18 – 20.10.18

    W ramach programu POWER nasza nauczycielka W-F Monika Kucharska wzięła udział w szkoleniu Happy school: positive education for well-being and life-skills development we Florencji. Kurs zapoznał uczestników z podstawami Pozytywnej Psychologii w nauczaniu, teorią i technikami w Edukacji międzynarodowej. Kursanci poznali zasady treningu umysłu, techniki relaksacji oraz zwiększania samoświadomości. Na koniec kursu uczestnicy nauczyli się projektować programy nauczania, które łączą wiedzę akademicką z umiejętnościami wzmacniania charakteru, dobrego samopoczucia i pozytywnych emocji.


29.09.18 – 07.10.18

    Nasz nauczyciel Maciek Kosmol uczestniczył w ramach programu POWER w szkoleniu dla nauczycieli WF w angielskim Worcester. Nauczyciele z kilku europejskich państw (Słowacja,Francja, Hiszpania, Bułgaria, Węgry i Polska) uczyli się i poznawali angielski system edukacji na różnych poziomach szkoły. Brali udział w lekcjach WF, rozmawiali z nauczycielami miejscowych szkół, uczestniczyli w warsztatach jak i prowadzili lekcje w języku angielskim. Oczywiście nie obyło się bez zwiedzania miejsca dla szkolnictwa bardzo ważnego czyli Oxfordu.
20.08.2018 – 31.08.2018

    W ramach programu POWER, Agnieszka Bójko - nauczyciel fizyki oraz Irmina Robak – nauczyciel geografii realizują kurs CLIL - Content and Language Integrated Learning odbywający się w Londynie.
    W kursie uczestniczą nauczyciele uczący przedmiotów niejęzykowych nauczanych dwujęzycznie. Celem zajęć jest poznanie i rozwijanie metody CLIL, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania treści niejęzykowych, co pozwala jednocześnie rozwijać wiedzę przedmiotową oraz znajomość języka obcego. W czasie kursu uczestnicy:
- analizują wyzwania, przed jakimi stoją uczniowie oraz sposoby wspierania ich w pokonywaniu trudności;
- poznają kluczowe założenia metody CLIL i zasady planowania lekcji;
- odkrywają techniki nauczania, które dostarczą wsparcie językowe zgodne z potrzebami uczniów;
- dzielą się metodami nauczania i pomysłami zaczerpniętymi z własnego doświadczenia zawodowego;
- tworzą materiały dydaktyczne, które wzbogacą realizowany przez nich program CLIL;
- analizują, jak stosować poznane strategie na lekcjach.
21.07.18 – 03.08.18

     W ramach programu POWER, Małgorzata Chodowiec - nauczyciel języka angielskiego realizuje kurs Active Methodology odbywający się w Edynburgu. Zajęcia metodyczne mają na celu zapoznanie z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języka angielskiego oraz refleksja nad własnym stylem nauczania. Zagadnienia realizowane podczas szkolenia to między innymi: uczenie wymowy, praktyczne ćwiczenia integracyjne, korzystanie z internetu podczas zajęć, nowe techniki prezentacji zagadnień gramatycznych, autentyczne materiały do nauki języka.