INFORMACJE PEDAGOGA SZKOLNEGO
AKTUALNOŚCI
Bezpłatne warsztaty dla rodziców nastolatków
Szanowni Państwo,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 organizuje w roku szkolnym 2019/2020 nieodpłatne warsztaty i seminaria dla rodziców oraz uczniów.
W załączeniu dokładny grafik warsztatów dla uczniów oraz seminariów.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Grażyna Szelenbaum

Dzień dobry,
     w najbliższy piątek - 22 czerwca rusza nabór wniosków do IV edycji projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka.

  Terminarz:
 • od 22 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. - elektroniczne wypełnianie wniosków na stronie internetowej,
 • do 10 lipca 2018 r. - ostateczny termin przesłania/złożenia wniosku wraz z załącznikami. Szczegółowe informacje: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/info/1

  Z serdecznymi pozdrowieniami Grażyna Szelenbaum

Bezpłatne warsztaty dla rodziców nastolatków
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Syntonia rozpoczęło w realizację warsztatów dla rodziców nastolatków w ramach kolejnej edycji programu "Pracownia Dobrych Rodziców dla rodziców nastolatków".
W załączeniu przesyłam dokładny grafik warsztatów:
Udział w warsztatach jest bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Grażyna Szelenbaum

Warszawa, 4 czerwca 2018 roku

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
W tym roku już po raz 14. warszawscy uczniowie i studenci mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.
  O stypendium mogą aplikować uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
 • dobrze się uczą (średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 - uczniowie szkół i 3,5 - studenci),
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie https://formularze.centrumjp2.pl/ od 22 czerwca 2018 r. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.
Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października 2018 r.
Szczegółowe informacje: http://www.centrumjp2.pl/stypendia/
Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp.pl
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Materiały do pobrania:

Magda Wasilewska

DORADZTWO ZAWODOWE
W Gimnazjum nr 113 prowadzone są działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, takie jak: planowanie ścieżki kształcenia i kariery, badania predyspozycji zawodowych, konsultacje dla uczniów i ich rodziców oraz cykl lekcji poświęconych powyższej tematyce. Ponadto organizowane są imprezy promujące ideę kształcenia ukierunkowanego na zdobycie zawodu.

Można się też umówić się na indywidualne konsultacje na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22 przy ul. Malowniczej 31 a, w Warszawie, które prowadzi profesjonalny doradca zawodowy - pan Andrzej Brzywca.

Szkolnym Koordynatorem DZ jest pedagog szkolny - pani Grażyna Szelenbaum.
Zapraszam, we wtorki: 13.45 – 14.45 i w środy: 14.30 – 16.30.
WAŻNE LINKI:
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WCIES - Warszawski System Doradztwa Zawodowego
BIURO EDUKACJI - Warszawski System Doradztwa Zawodowego
KOWEZIU- doradztwo edukacyjno zawodowe

pedagog szkolny - Grażyna Szelenbaum