MAZOWIECKI KONKURS LINGWISTYCZNY>>>>> Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego (plik PDF) <<<<<<

Prosimy o przesyłanie protokołów oraz zapytań na poniższe adresy mailowe:

    mklangielski@gmail.com         mklhiszpanski@gmail.com

Wyniki III etapu MKL z j.angielskiego zostały wysłane do szkół 27.04.2017. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: mkl.angielski@gmail.com.
Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się 8 czerwca 2017r o godz. 1000

I etap:

  • j.angielski: 05.11.2016 (sobota) godz. 10.00
  • j.hiszpański: 03.12.2016 (sobota) godz. 10.00
12.12.2016 r. upływa termin przesyłania protokołów z etapu pierwszego.
  • Do drugiego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów.
  • Protokół z uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów ilością punktów należy przesłać drogą elektroniczną do organizatora konkursu danego języka obcego.
  • Protokół przesłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikującym uczniów do II etapu.

II etap:

  • j.hiszpański: 21.01.2017 (sobota) godz. 10.00
  • j.angielski: 28.01.2017 (sobota) godz. 10.00

III etap:

  • j.hiszpański: 18.03.2017 (sobota) godz. 10.00
  • j.angielski: 25.03.2017 (sobota) godz. 10.00
Życzymy powodzenia!
Zespół nauczycieli języków obcych Gimnazjum 113:
Małgorzata Laśkiewicz, Małgorzata Chodowiec, Katarzyna Hoppe,
Anna Nejman, Paulina Jędrzejewska, Iwona Kaszubska.