Regulamin konkursu

SUPER KLASA

Rok szkolny 2016/2017

 

1.            Konkurs na Super Klasę prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 17 wraz z opiekunami w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

2.            Głównym celem konkursu jest ukazanie pozytywnych zachowań młodzieży, promowanie nauki oraz zaangażowanie w życie szkoły.

3.            W konkursie biorą udział wszystkie klasy.

4.            Konkurs trwa od 1. 09.2016 do 9.06.2017 r.

5.            Zadania i szczegółowy regulamin konkursów na dany miesiąc będą ogłaszane na początku każdego miesiąca na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego, dzienniku internetowym Synergia- Librus oraz na stronie internetowej szkoły: www.promienista.waw.pl.

6.            Zwycięzcą Konkursu zostaje klasa, która w całorocznej rywalizacji międzyklasowej uzyska największą liczbę punktów.

7.            Klasy będą mogły uzyskać punkty poprzez udział w różnych akcjach i konkursach organizowanych na terenie szkoły .

8.            W każdym miesiącu zostaną wyznaczone zadania lub konkursy, za które klasa otrzyma punkty przyznawane przez komisję konkursową.

9.            Klasy, które zdobędą 3 pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców  oraz dyplomy.

10.        Zwycięska klasa poza nagrodą otrzymuje tytuł Super Klasy 2016/17, pamiątkowe zdjęcie, dyplom Super Klasy oraz dyplom dla Wychowawcy Super Klasy.

11.        Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzygają Opiekunowie Samorządu  i Dyrektor szkoły.

Wszystkie konkursy będą punktowane w następujący sposób:

I miejsce- 30 pkt.

II miejsce- 20 pkt.

III miejsce- 10 pkt.

Wyróżnienie – 5 pkt.