Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

16 września 2016 roku odbyło się pasowanie na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 359 oraz Gimnazjum nr 113 należących do Zespołu szkól nr 17 im. Zawiszaków Proporca Victoria. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły.

Zaraz po tym usłyszeliśmy przemowy uczniów klas trzecich, pani dyrektor i zaproszonych gości. Następnie miało miejsce uroczyste pasowanie. Gdy pierwszaki zostały już mianowane uczniami naszej szkoły, do ślubowania wystąpiły delegacje klas pierwszych gimnazjum. Na tym zakończyła się oficjalna część tego dnia.

W części artystycznej najpierw wystąpili uczniowie szkoły podstawowej. Ich recytacja oraz śpiew zostały nagrodzone gromkimi brawami zarówno rodziców, jak i reszty zgromadzonych, co wywołało uśmiechy na twarzach młodych artystów. Po nich na scenę weszli gimnazjaliści. Wykonali utwory przy akompaniamencie gitary oraz zaprezentowali wiersze, co również spotkało się z aplauzem publiczności.

Później uczniowie udali się do swoich sal, gdzie spędzili czas z wychowawcami i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Uczennica klasy 1 c Olga Bełcik