Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" w Warszawie, ul. Promienista 12A